Running Znaczy Bieganie

Poradnik dla początkujących biegaczy / Ultimate guide for beginners

Polish Fitness
4.85 98
Running Znaczy Bieganie

Przygotować się mentalnie do biegania

Wyznaczać realistyczne cele treningowe

Dobrać odpowiedni sprzęt biegowy

Zaplanować swój progres rozłożony w czasie

Zaplanować czas na aktywność fizyczną i na wypoczynek

Wykonać prawidłową rozgrzewkę i podstawowe ćwiczenia wzmacniające

Stopniowo poprawiać swoją kondycję

Odnaleźć dobre nawyki i kształtować je

Prepare yourself mentally for running

Set realistic training goals

Plan your progress spread over time

Gradually improve your condition

Find good habits and develope them.